+48 297645487          ostrolek@twpostroleka.pl
Prowadzenie archiwum zakładowego

Prowadzenie archiwum zakładowego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu ukazującym zasady gromadzenia, porządkowania i przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym.

Cele szkolenia:

 • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej
 • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Ramowy program szkolenia:

 1. Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
 2. Organizacja państwowej służby archiwalnej. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
 3. Obieg dokumentacji w jednostkach organizacyjnych.
 4. RODO. Ochrona danych osobowych w archiwum zakładowym.
 5. Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
 6. Rzeczowe wykazy akt. Instrukcje kancelaryjne.
 7. Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenia archiwum zakładowego.
 8. Przygotowanie akt do przekazania archiwum.
 9. Harmonogram pracy w archiwum zakładowym. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
 10. Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
 11. Przekazywanie akt z archiwum zakładowego do archiwum państwowego

Program szkolenia obejmuje zmiany wprowadzone z Ustawą z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 22015poz. 566).

Wykładowcy: archiwiści z wieloletnim doświadczeniem mgr Aneta Żebrowska

Miejsce prowadzenia zajęć: TWP w Ostrołęce ul. Jagiełły 5

Czas trwania szkolenia: 24 godz. (piątek, sobota, niedziela)

Termin szkolenia: 3-5 grudnia 2021 r. (do uzgodnienia)

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zmiany szkolenia w przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników.

Cena szkolenia: 500,00 zł brutto/osoba

Uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy

Dodaj komentarz

Close Menu