+48 297645487          ostrolek@twpostroleka.pl

Cel szkolenia:
· Przedstawienie programu terapii ręki jako zbioru określonych oddziaływań diagnostyczno – terapeutycznych, który za pomocą odpowiednich ćwiczeń i zabaw dostosowanych do umiejętności dziecka, ma za zadanie rozwijać sprawność ruchową kończyn górnych oraz sprawność manipulacyjną dłoni, usprawniać umiejętność i jakość chwytu, koordynację bilateralną, doskonalić czynności samoobsługowe. Adresaci szkolenia po ukończeniu zajęć zdobędą umiejętności I i II stopnia.

Adresaci szkolenia:
· nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
· logopedzi
· pedagodzy
· psycholodzy
· pedagodzy specjalni
· wychowawcy świetlic
· nauczyciele wspomagający
· terapeuci zajęciowi i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym oraz rodzice i studenci.

Program szkolenia:
1. Anatomia prawidłowa i funkcjonalna kończyny górnej.
2.Rozwój psychomotoryczny oraz ocena napięcia mięśniowego i postawy ciała.
3.Pojęcie stabilizacji centralnej i jego rola w funkcji kończyny górnej.
4. Percepcja czuciowa i wzrokowa a rozwój motoryki małej, praksja dłoni.
5. Somatognozja, kinestetyka, koordynacja bilateralna i lateralizacja.
6. Rozwój funkcji chwytnej dłoni i rodzaje chwytów.
7. Manipulacja.
8. Rozwój grafomotoryki.
9. Diagnostyka i skale oceny funkcjonalnej sprawności manualnej i motoryki dużej.
10. Programowanie procesu terapii ręki.
11. Warsztaty i ćwiczenia praktyczne (planowanie i przebieg terapii).
12. Ocena i analiza procesu terapeutycznego – testy funkcjonalne.

Sylwetka absolwenta szkolenia:
Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:
· anatomii prawidłowej i funkcjonalnej kończyny górnej
· oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku 0-7 lat
· oceny rozwoju i diagnostyki zaburzeń motoryki małej i dużej w wieku 0-7 lat
· planowania terapii w zakresie samoobsługi, analizy procesu terapeutycznego i jego wymiernej oceny
· wprowadzenia do kształtowania i doskonalenia funkcji grafomotorycznych, metod, możliwości i zabaw terapeutycznych wspomagających proces terapii ręki
· certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii ręki I i II stopnia


Termin szkolenia: Do uzgodnienia
Miejsce szkolenia: TWP, ul. Jagiełły 5, 07-410 Ostrołęka
Czas trwania: 22 godziny
Opłaty: 390 zł

Close Menu