TWP Ostrołęka
Aktualności Szkoły Rekrutacja Oferta edukacyjna Egzaminy Kursy Plan zajęć Kontakt RSS TWP
TWP Ostrołęka - ramowy plan nauczania

Ramowy plan nauczania dla szkół:

 • policealna
  • Opiekun medyczny
  • Opiekun w domu pomocy społecznej
  • technik informatyk
 • uzupełniające liceum ogólnokształcące

Wersja archiwalna

Ramowe plany nauczania 2010/2011
11-07-2010

Opiekun medyczny

Ramowy plan nauczania w Szkole Policealnej TWP w Ostrołęce
kierunek kształcenia- opiekun medyczny

lp

Przedmiot

Liczba godzin

Razem

Klasa pierwsza

semestr I

semestr II

1 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii 20 21 41
2 Anatomia, fizjologia i patologia 21 20 41
3 Zdrowie publiczne 27 27 54
4 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 20 21 41
5 Pracownia zabiegów higienicznych 34 34 68
6 Podstawy prawa i ekonomiki 14 - 14
7 Zajęcia praktyczne 41 41 82
8 Praktyka zawodowa 3 tygodnie 3 tygodnie 6 tygodni
  RAZEM 177 164 341

Opiekun w domu pomocy społecznej

Ramowy plan nauczania w Szkole Policealnej TWP w Ostrołęce
kierunek kształcenia- opiekun w domu pomocy społecznej

lp

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

RAZEM

Klasa I 2009/2010

Klasa II 2010/2011

Semestr  I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

1 Elementy psychologii i socjologii - - 36 32 68
2 Pedagogika specjalna - - 22 19 41
3 Wybrane elementy prawa i ekonomiki 21 10 10 - 41
4 Polityka społeczna - 27 - - 27
5 Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej 20 35 - - 55
6 Promocja zdrowia - - 27 - 27
7 Opieka w stanach zagrożenia zdrowie - - 27 28 55
8 Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych - 27 - - 27
9 Wybrane zagadnienia z rehabilitacji 17 24 - - 41
10 Organizacja czasu wolnego i aktywizacja 21 10 10 - 41
11 Elementy arteterapii 38 30 - - 68
12 Podstawy przedsiębiorczości - - - 18 18
13 Zajęcia praktyczne 49 27 55 60 191
  Razem 166 190 187 157 700

Praktyka zawodowa  8 tygodni:

 • Semestr II                    4 tygodnie
 • Semestr IV                  4 tygodnie

Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące

Ramowy plan nauczania
w Uzupełniajacym Liceum Ogólnokształcącym TWP Ostrołęka

klasa I
semestr II

rok szkolny: 2010/2011

lp

Przedmiot

Liczba godzin

Razem

Klasa pierwsza

Klasa druga

I

II

III

IV

1 Język polski 37 43 40 36 156
2 Język angielski 30 30 30 30 120
3 Historia 18 18 - - 36
4 WOS - - 15 15 30
5 Matematyka 35 36 35 30 136
6 Fizyka i astronomia - - 18 18 36
7 Chemia - - 18 18 36
8 Biologia 18 18 - - 36
9 Geografia 9 9 - - 18
10 Podstawy przedsiębiorczości - 18 - - 18
11 Technologia informacyjna 18 - - - 18
  RAZEM 165 172 156 147 640

 

Ramowy plan nauczania
w Uzupełniajacym Liceum Ogólnokształcącym TWP Ostrołęka

klasa II
semestr IV

rok szkolny: 2011/2012

lp

Przedmiot

Liczba godzin

Razem

Klasa pierwsza

Klasa druga

 

I

II

III

IV

1 Język polski 37 43 40 36 156
2 Język rosyjski 30 30 30 30 120
3 Historia - - 18 18 36
4 WOS 15 15 - - 30
5 Matematyka 35 36 35 30 136
6 Fizyka i astronomia 18 18 - - 36
7 Chemia 18 18 - - 36
8 Biologia - - 18 18 36
9 Geografia - - 9 9 18
10 Podstawy przedsiębiorczości - - - 18 18
11 Technologia informacyjna - - 18 - 18
  RAZEM 153 160 168 159 640
Szkolny zestaw programów nauczania w Szkołach Policealnych
02-10-2010

Opiekun medyczny

Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Policealnej TWP
kierunek kształcenia – opiekun medyczny - rok szkolny 2010/2011

- systrem zaoczny - 513[02]/ZSZ, SP/MEN/2007.07.27

lp przedmioty według progamu nauczania program nauczania
1 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
513[02]/ZSZ, SP/MEN/2007.07.27
2 Anatomia, fizjologia i patologia
3 Zdrowie publiczne
4 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
5 Pracownia zabiegów higienicznych
6 Podstawy prawa i ekonomiki
7 Zajęcia praktyczne
8 Praktyka zawodowa

Opiekun w domu pomocy społecznej

Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Policealnej TWP w Ostrołęce
kierunek kształcenia – opiekun w domu pomocy społecznej - rok szkolny 2009/2010 – 2010/2011

- system zaoczny - 346[04]/SP/MEN/2007.05.14

lp przedmioty według progamu nauczania program nauczania
1 Elementy psychologii i socjologii
346[04]/SP/MEN/2007.05.14
2 Pedagogika specjalna
3 Wybrane elementy prawa i ekonomiki
4 Polityka społeczna
5 Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej
6 Opieka w stanach zagrożenia zdrowia
7 Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
8 Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
9 Organizacja czasu wolnego i aktywizacja
10 Elementy arteterapii
11 Zajęcia praktyczne
Program nauczania

Przedstawiamy programy naucznia zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu:

 • Technik informatyk - 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14
Technik informatyk - 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14
Technik informatyk - 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 Program nauczania