+48 297645487          ostrolek@twpostroleka.pl

OPIEKUN MEDYCZNY

Nauka w zawodzie opiekun medyczny trwa 1,5 rok (3 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 15:00.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Organizujemy praktyki zawodowe w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce. Nauka kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Certyfikat po zdanym egzaminie honorowany jest w krajach UE. Plusem jest to, że egzamin odbywa się u nas, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Zarys zawodu opiekuna medycznego:

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Opiekun medyczny to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego, pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Od osób wykonujących ten zawód zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych.

Do obowiązków opiekuna medycznego należy:

 • zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych pacjenta
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów chorej osoby
 • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego pacjentowi
 • pomoc w podtrzymaniu aktywności społecznej podopiecznego
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego zarówno osobie chorej, jak i jej rodzinie
 • pomoc pacjentowi w adaptacji do życia w chorobie lub starości

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

 • dom pomocy społecznej,
 • hospicjum,
 • przychodnia,
 • sanatorium,
 • szpital,
 • zakład opiekuńczo-leczniczy,
 • środowiskowy dom pomocy,
 • fundacja lub stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych lub niepełnosprawnych.

Do zadań sekretarki medycznej należy organizacja pracy biurowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Między innymi gromadzenie, segregowanie i udostępnianie informacji o stanie zdrowia pacjenta. Sekretarka przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami.

ZAPRASZAMY GORĄCO DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE !

Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, kwestionariusz osobowy i podanie wypełnione w siedzibie Szkoły. 

Przy składaniu dokumentów uiszcza się opłatę wpisową w wysokości 100,00 zł.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zostało powołane 5 maja 1950 roku. Nasza tradycja w upowszechnianiu wiedzy sięga już 60 lat!

Dane kontaktowe

 • Ul. Władysława Jagiełły 5, 07-410 Ostrołęka
 • ostrolek@twpostroleka.pl
 • +48 297645487

Zapisz się do newslettera. Nie wysyłamy spamu!

Copyright © 2019 TWP Ostrołęka. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Close Menu