+48 297645487          info@twpostroleka.pl

Instruktor Terapii Uzależnień

Roczna Szkoła Policealna:

Instruktor Terapii Uzależnień:

Nauka w zawodzie Instruktor Terapii Uzależnień trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym soboty , niedziela od 8:00 do 14:00,( 2 razy w miesiącu)

Szkoła kończy się uzyskaniem dyplomu w zawodzie Instruktor Terapii Uzależnień .
Czesne wynosi ( w grupie 20 osobowej) 150 zł miesięcznie , przez okres 12 miesięcy. Płatne do 10-tego każdego miesiąca.

Zarys zawodu Instruktor Terapii Uzależnień :

Instruktor terapii uzależnień udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków i innych substancji uzależniających pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie. Instruktor terapii uzależnień sprawuje opiekę oraz bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

Możliwości pracy Instruktora Terapii Uzależnień :

– warsztatach terapii zajęciowej,
– sanatoriach,
– oddziałach szpitalnych, psychiatrycznych,
– zakładach pomocy społecznej.

Program nauczania :


– Psychologia społeczna z elementami uwarunkowań uzależnień
– Elementy pielęgniarstwa
– Psychoterapia
– Komunikacja interpersonalna
– Reedukacja i resocjalizacja społeczna
– Diagnoza i profilaktyka uzależnień 
– Terapia uzależnień
– Elementy socjologii
– Prowadzenie działalności i etyka zawodu

ZAPRASZAMY GORĄCO DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE !

Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 lub 2 zdjęcie, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, kwestionariusz osobowy i podanie wypełnione w siedzibie Szkoły

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zostało powołane 5 maja 1950 roku. Nasza tradycja w upowszechnianiu wiedzy sięga już 60 lat!

Dane kontaktowe

  • Ul. Władysława Jagiełły 5, 07-410 Ostrołęka
  • info@twpostroleka.pl
  • +48 297645487

Zapisz się do newslettera. Nie wysyłamy spamu!

Copyright © 2019 TWP Ostrołęka. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Close Menu