+48 297645487          ostrolek@twpostroleka.pl

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Nauka w zawodzie higienistka stomatologiczna trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym we wtorek i piątek od 16:00 do 20:00 oraz soboty od 8:00 do 15:30.

Szkoła kończy się egzaminem zawodowym. Słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Czesne wynosi 200,00 zł miesięcznie (20 miesięcy) płatne każdego 10- tego miesiąca.

Zarys zawodu higienistki stomatologicznej:

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

Możliwości pracy higienistki stomatologicznej:

 • gabinety dentystyczne,
 • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • w przedszkolach i szkołach

Plan nauczania higienistki stomatologicznej obejmuje  6 modułów:

 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • charakteryzowanie podstaw budowy i rozwoju człowieka,
 • wykonywanie czynności klinicznych zawodowych,
 • porozumiewanie się w języku migowym i obcym zawodowym,
 • prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie jamy ustnej.

ZAPRASZAMY GORĄCO DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE !

Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 lub 2 zdjęcie, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, kwestionariusz osobowy i podanie wypełnione w siedzibie Szkoły. 

Przy składaniu dokumentów uiszcza się opłatę wpisową w wysokości 100,00 zł.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zostało powołane 5 maja 1950 roku. Nasza tradycja w upowszechnianiu wiedzy sięga już 60 lat!

Dane kontaktowe

 • Ul. Władysława Jagiełły 5, 07-410 Ostrołęka
 • ostrolek@twpostroleka.pl
 • +48 297645487

Zapisz się do newslettera. Nie wysyłamy spamu!

Copyright © 2019 TWP Ostrołęka. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Close Menu