+48 297645487          ostrolek@twpostroleka.pl
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Nazwa zawodu: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
Czas trwania: 4semestry

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA posiada uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania wybranych zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Higienistka stomatologiczna to wykwalifikowany średni personel stomatologiczny.

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:

 •   asystowania lekarzowi stomatologowi przy różnego rodzaju zabiegach,
 •   prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia

  w  różnych środowiskach,

 •   wykonywania zabiegów – scalingu, piaskowania, lakowania, irygacji

  czy lakierowania,

 •   samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych na polecenie lekarza    

  stomatologa,

 •   przygotowania gabinetu i środowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie   

  z  obowiązującymi zasadami ergonomii pracy,

 •   opieki nad pacjentami w zakresie doradztwa związanego z profilaktyką próchnicy

  i higieną jamy ustnej.

 Dodatkowo zyskasz umiejętności i wiedzę specjalistyczną z zakresu implantologii i ortodoncji  na temat:

 • – możliwości nowoczesnej stomatologii estetycznej i odtwórczej
 • – aparatury diagnostycznej stosowanej w leczeniu protetycznym i szczękowo- ortopedycznym
 • – asystowania przy zabiegach z zakresu: chirurgii  implantologicznej i ortodoncji

Implantologia to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin stomatologii. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zrewolucjonizowała rynek usług stomatologicznych i pomogła setkom tysięcy osób, które w estetyczny, trwały i skuteczny sposób uzupełniły  braki pojedynczych zębów lub wyleczyły bezzębie. 

Ortodoncja – dziedzina stomatologii, która zajmuje się leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz korygowaniem nieprawidłowości zębowych. Leczenie ortodontyczne przeprowadza się u pacjentów w każdym wieku z powodów profilaktycznych i estetycznych

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Higienistka stomatologiczna
 • EUROPASS – suplement dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku angielskim

Dodaj komentarz

Close Menu